prev next

Freek Ossel

“Amsterdam moet niet alleen tolerant zijn, maar ook solidair.”

In ruwweg vijftig jaar tijd is de Amsterdamse bevolking helemaal multi-etnisch geworden; sinds kort vormen immigranten en hun kinderen meer dan de helft van de Amsterdamse bevolking. Natuurlijk betekent een grote diversiteit aan culturen ook dat je elkaar niet altijd direct begrijpt of dat culturele waarden met elkaar lijken te botsen. Op die manier is culturele diversiteit ook een bron voor conflict. Ook dat is iets waar we rekening mee houden. Amsterdam investeert veel in het sociale klimaat. Of zoals oud-burgemeester Cohen het verwoordde: ‘De boel bij elkaar houden.’ Het gaat erom dat we diversiteit weten te verbinden met éénheid. Je mág verschillend zijn, maar je moet ook samen kunnen werken, samen de stad maken. Elkaar discrimineren is uit den boze. Niemand is hier meer of minder dan de ander. De stad is van allemaal. Dat moet je accepteren als je in Amsterdam wilt wonen.

Een voorbeeld hiervan is homo-intolerantie. Sommige Amsterdammers zijn van mening dat homoseksualiteit verwerpelijk is. Als dit zich uit in discriminatie of geweld tegen homo’s dan is dat absoluut onacceptabel. Homo’s hebben het recht om zichzelf te kunnen zijn. Het moet niet zo zijn dat ze niet meer hand in hand durven te lopen zoals nu het geval is. Wij zijn ook trots op het homovriendelijke imago van onze stad en dat willen we graag zo houden. Samen met onder andere het COC, zelforganisaties van migranten, horecaondernemers en scholen werken we aan het tegengaan van homo-intolerantie in de stad.

Discriminatie gebeurt gewoon. Soms kan dat je ook vormen, maar we moeten het niet bagatelliseren met de woorden: ‘Ach ja, het is spielerei van bepaalde jongens, het valt allemaal wel mee.’ Je moet ook niet zeggen dat de doelstelling is om discriminatie uit te bannen, maar wel om het zichtbaar te maken en tegen zaken die te ver gaan op te treden. Dat betekent voorlichting, dat betekent een alerte politie die weet wat er aan de hand is en het betekent ook dat je er vrijelijk over kan praten.

Lees het hele verhaal in het boek ‘Generatie YEP’.

  • Hyves
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • del.icio.us
  • Digg
  • MySpace

Comments are closed.