prev next

Han Biemans

“De toekomst van Rotterdam ligt niet nationaal maar internationaal. Als we een internationale bevolking hebben, wat weerhoudt ons er dan van om ons juist daar meer op te richten?”

“Het is bekend dat als ouders gestudeerd hebben, hun kinderen dat vaak ook doen. Dat komt doordat er dan in de thuissituatie betere voorwaarden voor het studeren worden geschapen. Dat zit in velerlei zaken, zoals het belang dat aan studeren wordt gehecht, studiecoaching thuis, het hebben van ‘rolmodellen’ en dergelijke. Autochtone kinderen zitten gemiddeld meer in een dergelijke situatie dan allochtone kinderen. Maar je ziet gelukkig het aantal allochtone studenten de laatste vijf jaar toeneemt in de lijn met de ontwikkeling van de Rotterdamse samenleving.

Allochtone jongeren krijgen steeds meer voorbeelden van broers, zussen, neven en nichten die studeren of gestudeerd hebben. Wanneer een ‘peer-group’ meer en meer doorstudeert, trekt dat mensen mee. Eigenlijk gaat de multiculturele ontwikkeling daardoor dus sneller bij jonge mensen. Ik denk dat er nog maar weinig ouders zijn die tegen hun kinderen zeggen dat het beter is om te gaan werken en centjes te verdienen, dan om te gaan studeren.

De Hogeschool Rotterdam wil een afspiegeling zijn van de Rotterdamse samenleving. Ons diversiteitsbeleid richt zich op het verwerven van studenten uit alle bevolkingsgroepen. Een minstens zo belangrijk ander doel van het diversiteitsbeleid is studiesucces. Het bieden van een helpende hand aan die studenten die daar behoefte aan hebben.

Twee opvallende verschillen tussen allochtone en autochtone studenten zijn de mate van beheersing van de Nederlandse taal en het studierendement. Op dit moment scoren allochtone studenten op beide terreinen lager.

Lees het hele verhaal in het boek ‘Generatie YEP’.

  • Hyves
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • del.icio.us
  • Digg
  • MySpace

Comments are closed.