prev next

Tamim Chebti

Tamim Chebti

“Mijn les is dat je altijd moet zorgen dat mensen niet meer om je heen kunnen.”

Lees verder…

Hatim Chebti

Hatim Chebti

“De mensen die denken dat we Nederland in kampen moeten verdelen, voeren een achterhoedegevecht.”

Lees verder…

Alice Fortes

Alice Fortes

“Als recruiter heb ik mijn best gedaan om ervoor te zorgen dat er een beetje kleur op de werkvloer kwam, zodat er kruisbestuiving ontstond.”

Lees verder…

Steven Chau

Steven Chau

“Doordat allochtonen anders denken dan Nederlanders, hebben ze andere ideeën en zien ze kansen waar iemand anders die niet ziet.”

Lees verder…

Han Biemans

Han Biemans

“De toekomst van Rotterdam ligt niet nationaal maar internationaal. Als we een internationale bevolking hebben, wat weerhoudt ons er dan van om ons juist daar meer op te richten?”

Lees verder…

Eden Ghebreyesus

Eden Ghebreyesus

“Mijn ouders hebben voor mij de deuren geopend. De hele huidige generatie allochtonen die hier is geboren en getogen, waaronder ikzelf, heeft dezelfde mogelijkheden als de autochtone Nederlanders.”

Lees verder…

Kağan Köktaş

Kağan Köktaş

“Als je na veertig jaar migratie in Nederland al afgestudeerde academici en een ontluikende middenklasse ziet, dan mag je die ontwikkeling best een succes noemen.”

Lees verder…

Roy de Hair

Roy de Hair

“Men denkt nog steeds dat het allemaal hier in West-Europa gebeurd, maar het gebeurt in Brazilië, India, Hongkong, Shanghai en Singapore.”

Lees verder…

Nurullah Erdem

Nurullah Erdem

“Als ondernemer houd ik echt van de Nederlandse of Rotterdamse mentaliteit, sociaal heeft de Turkse mijn voorkeur.”

Lees verder…

Tarik Elkaabouni

Tarik Elkaabouni

“Wil je je als bedrijf op de hele samenleving richten, dan heb je etnische invloeden in je marketing en communicatie nodig.”


Lees verder…

Mohamed Baba & Thijs Vink

Mohamed Baba & Thijs Vink

“Als we samen naar een opdracht gaan, gaan we soms bewust in onze Duo Penotti-samenstelling.”

Lees verder…

Emel Aktan

Emel Aktan

“Ik heb een half jaar in Finland gewoond. Weet je wat mijn ouders toestuurden? Kaas, pindakaas, hagelslag en drop.”

Lees verder…

In-Soo Radstake

In-Soo Radstake

“Vroeger had je de specifieke Turkenbaantjes, nu kan elke positie door wie dan ook worden ingevuld. Als je maar zorgt dat je de beste bent.”

Lees verder…

Freek Ossel

Freek Ossel

“Amsterdam moet niet alleen tolerant zijn, maar ook solidair.”

Lees verder…

Hamit Karakus

Hamit Karakus

“Alle culturen en mensen in Nederland hebben veel meer overeenkomsten dan verschillen. Polen, Turken, Italianen, Surinamers, iedereen die hier naar toe is gekomen wil het beste voor hun kinderen. We moeten met z’n allen onze samenleving maken.”

Lees verder…

Rishma Harinandan Singh

Rishma Harinandan Singh

“Er is segregatie in de samenleving en de vraag is of dat erg is. Op welk niveau wordt dat vervelend? Op welk niveau gaat dat in de weg staan? Ik denk dat segregatie niet erg is, zolang er maar verbinding is tussen verschillende groepen.”

Lees verder…

Rishi Kartaram

Rishi Kartaram

“Waarom ik succesvol ben geworden? Ik denk dat andere ondernemers me hebben onderschat vanwege het feit dat ik allochtoon ben.”

Lees verder…

Suzanne Jungjohann

Suzanne Jungjohann

“Volgens onderzoek door de universiteit van Utrecht maakt werk mensen gelukkig. Het is toch mooi dat Tempo-Team daar als een van de grootste werkbemiddelaars aan kan bijdragen.”

Lees verder…

Alma Musinovic

Alma Musinovic

“Ook al vind ik dat ik goed geïntegreerd ben, allochtoon blijf je voor je hele leven.”

Lees verder…

Coert Beerman

Coert Beerman

“Een goede afspiegeling van de stad is van groot belang om je klanten goed te bedienen.”
Lees verder…

Öznur Taskin

Öznur Taskin

“Het is een logisch gevolg van emancipatie en ontwikkeling dat het verschil met de autochtone jongeren wordt ingelopen. De etnische groepen staan niet stil: ook zij zijn ambitieus.”
Lees verder…

Farida Aghris

Farida Aghris

“Vanmorgen, op de Zwart Janstraat, zag ik een paar oude, versleten gastarbeiders. Ik herkende mijn vader daarin. Het zijn mannen die hard hebben gewerkt, maar de taal onvoldoende machtig zijn. Ze veroorzaken helemaal geen problemen en toch wordt er ontzettend op hen neergekeken. Ze dragen veel verantwoordelijkheid, hebben veel meegemaakt, maar zijn te bescheiden en niet mondig genoeg om voor zichzelf op te komen.”
Lees verder…

Janis Tamsma

Janis Tamsma

“Alles start echter met vakmanschap. Of je nu wit of zwart bent, man of vrouw.”
Lees verder…

Chang Wong

Chang Wong

“Mijn ouders stonden zeven dagen per week, zestien uur per dag in de keuken. Dankzij hen hebben mijn broer, zus en ik de mogelijkheden gekregen om hogerop te komen.”
Lees verder…

Nebahat Albayrak

Nebahat Albayrak

“De psychologische integratie vind ik wellicht nog vele malen belangrijker dan de sociaal economische.”
Lees verder…

Soeniel Sewnarain

Soeniel Sewnarain

“Het zal mooi zijn als we een mix van bevolkingsgroepen, dus eigenlijk de nieuwe doorsnede van Nederland zouden terugvinden binnen de politiek, kunst, media en sport en andere terreinen.”
Lees verder…

Souâd el Hamdaoui

Souâd el Hamdaoui

“Ik zie in Rotterdam bij multinationals allochtonen op goede posities. Het is ook een natuurlijke ontwikkeling. Hé, we zijn onderdeel van de maatschappij.”
Lees verder…

Karim Erja

Karim Erja

“Je moet als organisatie authentiek zijn aan de samenleving en je beeldcommunicatie daarop aanpassen. Je moet een afspiegeling zijn van jouw consumenten.”

Lees verder…

Milagros Rodriguez Navarro

Milagros Rodriguez Navarro

“Integratie is wat mij betreft gewoon jezelf aanpassen aan de nieuwe cultuur, het verschil kunnen zien, accepteren en dan je eigen weg en je eigen sfeer creëren binnen die andere omgeving.”

Lees verder…

Navid Otaredian

Navid Otaredian

“Een visie op globalisering en multiculturalisering en het verband daartussen ontbreekt nu nog in Nederland. Intercultureel leiderschap is pure noodzaak.”

Lees verder…