prev next

Roy de Hair

“Men denkt nog steeds dat het allemaal hier in West-Europa gebeurd, maar het gebeurt in Brazilië, India, Hongkong, Shanghai en Singapore.”

“Bij Hogeschool INHolland Rotterdam studeren nu rond de tienduizend studenten, en in Den Haag ongeveer drieduizend. Er vindt geen formele registratie plaats, maar ik denk dat van de studentenpopulatie in Rotterdam rond de vijftig procent van biculturele komaf is. In Den Haag is dat rond de dertig procent. Als je naar de demografische ontwikkelingen kijkt, dan kun je in beide steden nog een substantiële groei van bi-culturele studenten tegemoet zien. Den Haag zal naar verwachting de komende jaren nog een inhaalslag maken en naar de veertig procent groeien.

In essentie is er natuurlijk geen verschil tussen autochtone en allochtone ambities en wensen. Overigens hanteren wij de kwalificatie allochtoon niet meer, gezien de negatieve toon. We hebben het over bi-cultureel. Mensen hebben ten aanzien van het leven en hun maatschappelijk functioneren allemaal dezelfde prioriteiten. We moeten helaas wel constateren dat de maatschappelijke positie van mensen met een andere etnische achtergrond nog steeds anders is. Daarnaast blijkt dat studenten uit etnische minderheidsgroepen vaak nog onbekend zijn met het Nederlandse hoger onderwijssysteem en de Nederlandse jongerencultuur. Hogeschool INHolland zet dan ook erg in op deze academische en sociale integratie.

Lees het hele verhaal in het boek ‘Generatie YEP’.

  • Hyves
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • del.icio.us
  • Digg
  • MySpace

Comments are closed.