prev next

Souâd el Hamdaoui

“Ik zie in Rotterdam bij multinationals allochtonen op goede posities. Het is ook een natuurlijke ontwikkeling. Hé, we zijn onderdeel van de maatschappij.”


“Tijdens mij studie bedrijfskunde ben ik als parttime kelner begonnen in het restaurant op de Euromast. Mijn directeur had al gauw gezien dat ik dingen snel oppakte en beschikte over een goede werkattitude en goede leiderschapsstijl. Onder zijn stimulerende leiding groeide ik in een paar jaar tijd uit tot operational manager. Ik kreeg zelfs een coach om mij te begeleiden. Toen de directeur besloot weg te gaan, moest ik op auditie bij de eigenaren. Zij vertelden me doodleuk dat ze mij als nieuwe directeur zagen. Leuk dat ze vertrouwen in me hadden. Het tegenovergestelde kende ik ook. Mijn leraar Engels van de brugklas in Epe adviseerde mijn vader om mij naar mavo 3 te laten gaan in plaats van naar vwo 3. “Ik ben bang dat ze het niet redt als ze analytisch moet gaan denken, ” vertelde hij mijn vader. Voor mijn vader was het belangrijk dat ik een papiertje haalde. Ik kwam in een klas terecht waar ik helemaal niet thuis hoorde. Mijn klasgenoten hadden een andere mentaliteit en ik haalde alleen maar negens en tienen. Ik denk dat mijn vader nu niet met het advies zou instemmen. Zijn beslissing kwam voort uit onwetendheid. Het is jammer dat nog steeds veel allochtone kinderen een onderadvies krijgen. Voor mijn ouders was het belangrijk dat hun acht kinderen zouden doorleren. Vooral mijn vader is daarin een drijvende kracht geweest. We waren met zes meiden thuis en hij wilde niet dat wij net als onze moeder onzelfstandig zouden worden. Mijn ouders hebben geen kans gehad om te studeren en daarom moesten wij die wel benutten. Een zeven was niet goed genoeg. Ziek zijn voor een repetitie was nicht möglich, ondenkbaar. “Ga eerst maar naar school je repetitie maken en dan mag je ziek zijn.” Ook spijbelen was niet aan de orde.

Lees het hele verhaal in het boek ‘Generatie YEP’.

  • Hyves
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • del.icio.us
  • Digg
  • MySpace

Comments are closed.