prev next

Generatie Yep

Een klein stukje perceptie als voorbeeld. Sluit als lezer even uw ogen en laat het beeld van een willekeurige allochtoon opkomen. Neemt u even de tijd. Open uw ogen weer en geef een eerlijk antwoord op de vraag hoe deze allochtoon er in uw verbeelding uitzag. Grote kans dat u dit niet voor ogen had: een allochtone student, een allochtone man of vrouw in (mantel)pak, die als ondernemer een groot bedrijf runt of aan de directietafel van een beursgenoteerd bedrijf zit.

Wij verbreden graag uw perceptie!

De laatste vijftig jaar is het aantal allochtonen in Nederland sterk toegenomen. Inmiddels is twintig procent van de Nederlandse bevolking van buitenlandse komaf. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam heeft ruim 46 procent van de bevolking een multiculturele achtergrond. Anno 2009 woonden in Nederland ruim 3.3 miljoen immigranten. Deze zijn onderverdeeld in bijna 1,5 miljoen westerse- en ruim 1,8 miljoen niet-westerse migranten. Onder niet-westerse migranten verstaat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) mensen uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië, met uitzondering van Indonesië en Japan.

In het jaarrapport Integratie 2009 geeft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) aan dat zij niet meer spreekt over allochtonen, maar over niet-westerse migranten. Het verzet tegen de term allochtonen is in de afgelopen jaren steeds groter geworden en is daarom niet meer neutraal.
De eerste generatie gastarbeiders in Nederland was een vrij homogene groep van laagopgeleiden. Eén generatie later is de verscheidenheid binnen deze groep fors toegenomen. Het Sociaal Cultureel Planbureau meldt bijvoorbeeld dat er op diverse terreinen sprake is van een substantiële positieverbetering van niet-westerse allochtonen; onder meer wat betreft de instroom in het hoger onderwijs, de beheersing van de
Nederlandse taal en de ontwikkeling van een niet-westerse middenklasse. Daarnaast signaleert het SCP een stijging van het beroepsniveau en het huizenbezit onder allochtonen. Tussen 1998 en 2006 groeide het percentage Turkse huizenbezitters in Nederland van 15 naar 26 procent, het percentage Marokkanen met een eigen huis van 3 naar 16 procent en het percentage Surinaamse huiseigenaren van 23 naar 33 procent.

De groep allochtonen is in onze ogen inmiddels zo divers geworden dat wij het tijd vinden om deze te segmenteren. Met het boek Generatie YEP richten wij ons op de YEPPIES, de groeiende groep van Young Ethnic Professionals. De YEP in navolging van de YUP, de door Bob Greene in 1983 in het leven geroepen term voor de Young Urban Professional, de goed verdienende, ambitieuze, jonge inwoner van een grote stad.

YEPPIES zijn jonge, hoogopgeleide professionals en ondernemers van multiculturele komaf, die sociaal, economisch en psychologisch goed geïntegreerd in de Nederlandse samenleving een positieve bijdrage leveren aan het sociaal-economische en culturele klimaat.

YEPPIES vormen een dynamische, heterogene groep met leden die actief zijn in de politiek, het bedrijfsleven, de overheid, sport en kunst en cultuur. Kortom een generatie professionals met een uitstraling die niet meer valt onder de oude clichés die aan het woord allochtoon verbonden zijn.

YEPPIES zijn niet alleen in aantal de snelst groeiende groep, ook wat betreft groei in onderwijs- en welvaartsontwikkeling staan zij bovenaan.
Tussen 1996 en 2009 is het aantal studenten aan de hogescholen en universiteiten in Nederland van niet Nederlandse komaf toegenomen van 57.000 tot 142.600 (hbo 89.000 en wo 53.600). Een groei van 250 procent!

Het boek ‘Generatie YEP’ geeft een nieuwe kijk op de kansen die de multiculturele samenleving kan bieden voor de toekomst van Nederland. Het boek Generatie YEP is een must voor beleidsbepalers, marketeers, recruiters, journalisten en politici die de kansen willen benutten die deze nieuwe generatie de samenleving biedt.

  • Hyves
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • del.icio.us
  • Digg
  • MySpace

Comments are closed.